ข้อความประจำหมวดหมู่


TJ-James ขายชุดประจำชาติอาเซียน ASEAN  รับจัดซื้อจัดหา และตัดชุดประจำชาติอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศทั้งหญิง และ ชาย  ชุดประจำชาติไทย ชุดประจำชาติลาว ชุดประจำชาติกัมพูชา ชุดประจำชาติอินโดนิเซีย ชุดประจำชาติมาเลเซีย ชุดประจำชาติเวียดนาม ชุดประจำชาติพม่า ชุดประจำชาติบรูไน ชุดประจำชาติสิงค์โปร ชุดประจำชาติฟิลิปปินส์  ในราคายุติธรรมตามความต้องการของลูกค้า สามารถกำหนดงบไประมาณได้ 10 ชาติ 20 ชุด ***ราคาเริ่มต้น 16,000  (ชาย-หญิง)  
asean countries national costumes
ASEAN NATIONAL COSTUME
★-★-★-★-★-★-★
AEC ชุดอาเซียน
 ชุดอาเซียนหญิง
 
ชุดอาเซี่ยนผู้หญิง
Photobucket
ชุดอาเซียนชาย
ชุดประจำชาติอาเซียนชาย

รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > ชุดประจำชาติอาเซียน - ผู้ใหญ่
    • 1